ارتباط با ما

راههای ارتباط با ما:

1.www.boostaninst.ir

2.www.boostan.marefat@gmail.com

3.Telegram.me/boostanmarefatm

نشانی واحد دختران: مرودشت خیابان انقلاب روبروی خیابان مسجدالرسول جنب بانک تجارت تلفن 43337130

نشانی واحد پسران: مرودشت خیابان امیرکبیر ابتدای حافظ شمالی تلفن 43335197