آموزش زبان انگلیسی به کودکان؛ ضرورت یا وسیله رقابت والدین

بهگزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تبریزبیدار، امروزه بسیاری از والدین از لحظه تولد کودک‌شان برای او شروع به برنامه‌ریزی می‌کنند و انواع آموزش‌ها را برای او تدارک می‌بینند.از انواع کلاس‌های آموزشی ورزش، موسیقی گرفته تا. آموزش زبان دوم یا حتی سوم.

                   
الان دیگر دیدن بچه ۶ساله‌ای که انگلیسی می‌فهمد و دست و پاشکسته فرانسوی صحبت می‌کند چندان عجیب نیست!


فرستادن کودکان خردسال بهکلاس‌های آموزش زبان انگلیسی، این روزها به یکی از رفتارهای غالب بسیاری از والدینتبدیل شده است و این مساله اگرچه تحت عنوان علم آموزی و لزوم فراگیری یک زبان بین‌المللیتوسط کودکان صورت می‌گیرد اما واقعیت این است که متاسفانه در سال‌های اخیر، جامعهایرانی دچار نوعی «جوگیری» در زمینه آموزش زبان شده است؛ به طوری که اهمیت یادگیریزبان دوم (به ویژه انگلیسی به عنوان زبان مرسوم در روابط بین‌المللی) به بهانه‌ایبرای فخرفروشی خانواده‌ها و الزام بی‌موقع و بدون در نظر گرفتن زمان مناسب برایآموزش زبان خارجی به کودکان شده است.

               


نگاهی به رشد قارچ‌گونهکلاس‌های آموزش زبان به خردسالان تحت عناوینی همچون «مهد زبان»، موید این ادعاست؛موضوعی که یک زنگ خطر جدی برای نظام آموزشی و تربیتی کشور به حساب می‌آید؛ چرا کهعلاوه بر دامن زدن به یک فضای غیرعلمی و صرفا احساسی، می‌تواند در یادگیری زبانفارسی به عنوان زبان مادری توسط کودکان در مدارس اختلال جدی ایجاد کنان چند کلمهانگلیسی از سوی کودکان در جمع‌های خانوادگی می‌تواند باعث سربلندی یا اصطلاحا«کلاس گذاشتن» توسط والدین شود.

اما آیا به راستی این آموزش‌ها برایکودک مفید است یا برعکس برای سن او زیاد و خارج از تحمل است؟ سن مناسب براییادگیری یک زبان دیگر سوای از زبان مادری چه موقع است و اصلا آموزش‌های زبان‌آموزیقبل از سنین مدرسه یادگیری کودک را تحت تاثیر خودش قرار نمی‌دهد؟

 مهارت‌های لازم برای یادگیری زبان دوم

کودک باید تا حدی از بهره ‌هوشی لازمبرخوردار باشد و همچنین بررسی‌های لازم در مورد وی صورت گرفته باشد تا در صورتی کهکودک به تاخیر در رشد گفتار و زبان دچار است، ابتدا به او کمک شود تا پایه‌هایزبان و گفتار درمانی در ذهن وی تقویت شود و سپس به آموزش زبان دیگر بپردازد.

دکتر دلارام محمودی، روانشناس دربارهآموزش زبان در سنین پایین درتاکید کرد: خیلی خوب است که ما از سن پایین شروع بهآموزش زبان کنیم ولی این روزهه به نظر می رسد امروزه آموزش زبان بیشتر از اینکهخواسته کودک و مناسب سن او باشد وسیله‌ای برای چشم و هم‌چشمی، رفع کمبودهای کودکیوالدین یا برنامه‌ریزی‌های عجیب و غریب برای فرزند باشد. والدین باید ابتدا تکلیفرا با خودشان مشخص کنند و ببینند که هدف از زبان آموزی فرزندشان چیست و بعد برایکودک‌شان یک برنامه‌ریزی معقول داشته باشند. آن‌ها می‌توانند از مشورت متخصصاناستفاده کنند و آموزش کودک‌شان را بر اساس نظر یک مشاور جلو ببرند.


این روانشناس درباره سنمناسب برای شروع آموزش زبان تاکید کرد: از ۳ سالگی کودک قابلیت یادگیری سه زبان را به صورت همزمان دارد اما نه تحتهر شرایطی. با روش‌های موجود آموزشی، در حال حاضر کودک بیشتر آسیب می‌بیند. مگر اینکه آموزش را در حد مکالمه ساده و به دور ازقواعد نگه داریم چرا که کودک با روش‌های امروزی تا به مرحله قواعد می‌رسد واردمدرسه شده و با پدیده زبان‌آموزی مواجه می‌شود و این مساله می‌تواند تداخل دریادگیری ایجاد کند.

 حال با چنین شرایطی به نظر می‌رسد بهترین زمان از ۸-۹سالگی باشد که کودک زبان فارسی راآموخته باشد سپس وارد دنیای جدید زبان‌های خارجی شود.

وی درباره والدینی که علاقه دارند کودک‌شاناز سنین پایین بتواند به زبان دیگری صحبت کند گفت: والدینی که خیلی علاقه به اینامر دارند می‌توانند در منزل با کودک خود به صورت آموزش اولیه شروع به تمرین کنندو مکالمه‌های ساده را انجام دهند که بهتر است این آموزش در قالب بازی صورت بگیردتا علاوه بر اینکه باعث لذت بردن کودک می‌شود و آن را از یک کار سخت به کاری موردعلاقه او تبدیل می‌کند، در رابطه کودک و والد نیز تاثیرگذار باشد و باعث بهبودرابطه آن‌ها شود. بنابراین هم والدین با کودک‌شان وقت می‌گذرانند و به آن‌ها توجهکافی را دارند و هم از طرف دیگر، با این شیوه آموزش نوعی سرگرمی برای کودک نیزفراهم می‌شود.

تاریخ درج :  1395/5/1

تعداد بازدیدها : 2652