برای مشاهده نمره خود در قسمت ورود اعضا ابتدا کد ملی و سپس شماره زبان آموزی را وارد کنید و بر روی ورود کلیک کنید تا به صفحه شخصی خود بروید.سپس در قسمت مشاهده نمره می توانید نمره خود را مشاهده کنید.

 

 

 

 

:ورود اعضا
:ورود اساتید

دانش آموزان نمونه